Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy z powodu chorób stanowi poważny problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak i społecznych instytucji. Podczas lekarskiego zwolnienia taki pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale również mu się należy za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do pewnej ilości dni będzie je płacił pracodawca, a później ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu chorób pracowniczych bardzo przydatna jest prewencja, dlatego też w działania tego typu często się też angażuje PIP. Jednym z obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały liczne warsztaty i kursy związane z ta tematyką.

Właściciele firm w ramach tego projektu skorzystać mogą poza tym z szeregu narzędzi, pozwalających oszacować ryzyko w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki takiej analizie można będzie zainicjować należyte działania naprawcze, a także wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik jest jednym z najczęściej występujących powodów chorób pracowników. Szacuje się, że ponad połowa lekarskich zwolnień jest efektem kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmiarem presji w pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym częściej bywają zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Za długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na wielu różnych obszarach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Często powoduje rosnące problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a w ogóle nie leczony stać się może przyczyną bardziej poważnych dolegliwości. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki zakończyć się nawet może ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie wiedzą nawet, jak niepożądane skutki dla nich może nieść życie w ciągłym stresie. Efekty tego typu sytuacji będą się także odbijać na codziennym działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa liczba wypadków i zwolnień chorobowych.