Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatni okres czasu to poprawiająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najmniejszy od 1991 roku poziom. W październiku wynosiło około ośmiu procent, a spadki były widoczne w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą wystąpić pewne kłopoty z wyszukaniem odpowiednich specjalistów.

Na pewno tego typu sytuacja ma miejsce w technologicznych branżach, w nich już od paru lat pracownicy są świadomi tego, że to oni stawiają warunki. Jednak dość podobna sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz większej ilości branż, między innymi w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna warunki dyktowali pracodawcy.

Sytuacja tego typu może być dość korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, lecz również dla naszej gospodarki, jaką może rozruszać odpowiedni wzrost pensji. Dodatkowo duże znaczenie zaczynają mieć różne dodatki, jakimi kusi się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć sportowe karty, opiekę zdrowotną czy ubezpieczeniowe pakiety dla pracownika i jego rodziny.

Co ważne, w naszym kraju trendy są zupełnie inne, niż na całym świecie, gdzie obserwowany jest regularny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w 2017 roku ogólna ilość osób bez stałej pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Najważniejszą przyczyną takich problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew tezom wielu ludzi, postęp technologiczny i automatyzacja pracy nie mają wielkiego wpływu na stopę bezrobocia. Takie hasła usłyszeć już można od dziewiętnastego wieku, a w dalszym ciągu mimo wykorzystywania wielu maszyn i urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne powodują wymieranie niektórych zawodów i powstawanie zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc utrzymać się na rynku inwestować powinny w swój rozwój i nie obawiać się zmian.