Czy automatyzacja pracy ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to coraz lepsza sytuacja na rynkach pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. Pod koniec 2016 roku wynosiło niewiele ponad 8 procent, a spadki były widoczne aż w 14 województwach. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy z wyszukaniem dobrych pracowników.

Z pewnością sytuacja tego typu jest mocno widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od paru lat pracujący tam ludzie są świadomi tego, że to oni stawiają warunki. Jednak dość podobna sytuacja zaczyna mieć miejsce w zupełnie nowych branżach, także w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja może być dość korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz i dla gospodarki, którą pomoże napędzić wzrost wypłat. Dodatkowo coraz większą rolę ogrywają dodatkowe benefity, którymi kusi się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć karty sportowe, prywatną opiekę medyczną czy ubezpieczeniowe pakiety dla pracownika i jego rodziny.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w innych krajach, gdzie obserwowany jest ciągły wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w 2017 roku ogólna ilość ludzi nie mających zatrudnienia może osiągnąć poziom blisko 200 milionów. Głównym powodem tego typu problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom licznych osób, technologiczny rozwój i zwiększająca się automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na stopę bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od XIX wieku, a nadal pomimo wykorzystywania ogromnej ilości urządzeń i maszyn ludzie nadal są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane technologie będą powodowały znikanie pewnych zawodów i powstawanie zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnich latach rośnie bardzo szybko, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować muszą w swój rozwój i nie obawiać się zmian.