Projekty motywacyjne – wyróżnieni uczestnicy

Naszym poniżej wymienionym klientom z ukłonami składamy wyrazy wdzięczności (i dodatkowo wręczamy opisane poniżej prezenty) za włożony wysiłek na wyrażenie swojego zdania w formularzu ankietowym, który przygotowali nasi moderatorzy Arkady Rutowicz, Maciej Górny, Włodzimierz Moskal i Euzebiusz Komorowski w czasie warsztatu Lubuskie Garncarskie Szkolenia Team Building

  • Julian Kula, Projektant mody, Huszlew, przyznajemy rabat na szkolenie „Jak zbudować i wdrożyć skuteczną strategię rozwoju firmy wykorzystując zrównoważoną kartę wyników” lub event motywacyjny a dodatkowo książkę „strategie inwestycyjne i rachunkowość”
  • Tomasz Adamczyk, Prokurator, Bolesławiec, wygrywa bilet na szkolenie „ Rozwiązywanie problemów” lub jedną z naszych gier integracyjnych a dodatkowo wydawnictwo „Nacjonalizm czy nacjonalizmy? (Zamiast wstępu)”
  • Filemon Kurowski, Ekonomista , Igołomia-Wawrzeńczyce, zapraszamy gratisowo na panel dyskusyjny „zarządzanie podwykonawcami i zasobami ludzkimi w projektach” lub szkolenie team building a ponadto publikację „Kształtowanie się ideologii ukraińskiego neopogaństwa na przykładzie poglądów Lwa Syłenki”
  • Jerzy Chmiel, Asystent reżysera filmowego, Sokołów Podlaski, przyznajemy rabat na trening „socjologia perswazji – innowacyjne techniki wywierania wpływu na ludzi” lub spotkanie firmowe a ponadto wydawnictwo „Bezrobotni jako klienci i partnerzy powiatowych urzędów pracy”
  • Emil Kwiatkowski, Diagnosta , Łaziska Górne, przyznajemy rabat na szkolenie „Ewaluacja szkoleń – zaawansowane metody oceny efektywności szkoleń” lub szkolenie team building a ponadto publikację „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, Vol.29/1/2013”
  • Borys Gadowski, Inżynier leśnictwa, Debrzno, otrzymuje kupon na panel dyskusyjny „Współpraca w zespołach wirtualnych” lub wybraną naszą grę szkoleniową i książkę „Trener. Język angielski”
  • Alfons Chełmicki, Makler papierów wartościowych , Raciąż, przyznajemy rabat na szkolenie „ Marketing mix — podstawowa mieszanka sukcesu firmy” lub kurs z pracy zespołowej a dodatkowo wydawnictwo „Human Movement, 13(3)”