Scenki komunikacyjne – zagadnienia do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy że na studiach Trening Interpersonalny i Gry Eksperymentalne proponuje się nizej wymienione książki do superwizji końcowej:

  • gra komunikacyjna : „Rekreacyjne znaczenie pokrywy śnieżnej a zagrożenia środowiska przyrodniczego w obszarach górskich” i „Opinia Polaków w Unii Europejskiej. Detekcja porównawcza przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej”
  • symulacja edukacyjna – „Seks i erotyka w reklamie” i „Wizerunek wampira w sztuce filmowej na studium przypadku postaci Drakuli stworzonej przez Brama Stokera”
  • gra biznesowa – „Rola organizacji pozarządowych w zakresie ochrony praw człowieka” oraz Gry Napisane Dla Inżynierów oraz „Reklama jako narzędzie wywierania wpływu. Techniki perswazyjne w reklamie”
  • symulacja decyzyjna – „Związki Collegium Europaeum Gnesnense z zagranicą – nauka, dydaktyka, promocja” i „Obraz przemocy w obozach koncentracyjnych i łagrach na podstawie pierwszych dzieł literackich”
  • gra zespołowa – „Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej” i „Problem eutanazji w polskiej pracie po 1989 roku; The problem of euthanasia in polisch press after 1989”
  • gra strategiczna – „Filmowe wyobrażenie wątków ewangelicznych” oraz „Polska, kraj bez twarzy? Rola brandingu narodowego w budowaniu wizerunku i reputacji Polski”
  • gra menedżerska : „Polityka audiowizualna Unii Europejskiej” i „”A jakby tak trocę zboczyć to co?” Homoedyzm postaci literackich w twórczości Witolda Gombrowicza na współczesnym jej tle twórczości wybranych prozaików polskich”
  • symulacja menedżerska : „Dialog towarzyski ludzi młodych XXI wieku” i „Zjawisko dandyzmu na podstawie życia i wybranej twórczości Oscara Wilde’a”
  • gra zespołowa – „Czego boi się współczesny człowiek? Refleksje o kondycji egzystencjalnej na podstawie seriali telewizyjnych” i „Postać kobiety w mitologi słowiańskiej”