Granty Europejskie na kursy dla firm


Informujemy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Mazowiecki Program Strukturalny” do ostatniego etapu zaakceptowano tu wymienione wnioski:

 • stworzenie cyfrowej platformy dla procesantów i konsumentów materiałów spersonalizowanych – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie komplementarnego elektronicznego serwisu rodzinnego opartego o modernizacyjne e-usługi – warsztaty z przywództwa
 • Szkolenia Handlowe – treningi z przywództwa
 • stworzenie otwartego katalogu monet oraz aplikacji do zarządzania kolekcjami monet – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie portalu profilaktyczno-edukacyjnego w zakresie klinicznej i genetycznej diagnostyki onkologicznej – treningi sprzedażowe
 • stworzenie serwisu o unikatowych funkcjonalnościach wspierającego społeczeństwo obywatelskie – szkolenia menedżerskie
 • stworzenie usługi E-Doładowania biletów komunikacji miejskiej na kartach interaktywnych – warsztaty z konfliktów
 • przyrost innowacyjności przedsiębiorstwa dzięki notyfikacji substancji aktywnej oraz wdrożeniu nowych produktów, w których zostanie ona wykorzystana – warsztaty ze stresu
 • zwiększenie wydajności zaplecza IT celem zapewnienia sprawnej transmisji zasobów pomiędzy Estelligence a klientami – szkolenia ze stresu
 • 4eventtv – stworzenie elektronicznego serwisu dla e-rekrutacji w branży eventowej – szkolenia biznesowe
 • AutoNegocjatorpl – zbudowanie elektronicznej platformy transakcyjno – informacyjnej do optymalizacji procesu pozyskanieu nowych samochodów – szkolenia z delegowania
 • Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – szkolenia z zarządzania czasem
 • Budowa systemów wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem lądowym i morskim – symulatory CZK/CPR – szkolenia sprzedażowe
 • Budowa sieci FTTH w miejscowości Krępa Słupska – treningi menedżerskie
 • Droga do Polski Przedsiębiorczej – szkolenia biznesowe
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2010 r przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Instytucję Wdrażającą dla działania 43 projektu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka – warsztaty z asertywności
 • Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – rozwiązania taniej teranostyki – treningi menedżerskie