Granty Europejskie na kursy dla firm


Informujemy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Mazowiecki Program Strukturalny” do ostatniego etapu zaakceptowano tu wymienione wnioski:

  • stworzenie cyfrowej platformy dla procesantów i konsumentów materiałów spersonalizowanych – szkolenia z przywództwa
  • wypracowanie komplementarnego elektronicznego serwisu rodzinnego opartego o modernizacyjne e-usługi – warsztaty z przywództwa
  • Szkolenia Handlowe – treningi z przywództwa
  • stworzenie otwartego katalogu monet oraz aplikacji do zarządzania kolekcjami monet – szkolenia z przywództwa
  • stworzenie portalu profilaktyczno-edukacyjnego w zakresie klinicznej i genetycznej diagnostyki onkologicznej – treningi sprzedażowe
  • stworzenie serwisu o unikatowych funkcjonalnościach wspierającego społeczeństwo obywatelskie – szkolenia menedżerskie
  • stworzenie usługi E-Doładowania biletów komunikacji miejskiej na kartach interaktywnych – warsztaty z konfliktów
  • przyrost innowacyjności przedsiębiorstwa dzięki notyfikacji substancji aktywnej oraz wdrożeniu nowych produktów, w których zostanie ona wykorzystana – warsztaty ze stresu
  • zwiększenie wydajności zaplecza IT celem zapewnienia sprawnej transmisji zasobów pomiędzy Estelligence a klientami – szkolenia ze stresu
  • 4eventtv – stworzenie elektronicznego serwisu dla e-rekrutacji w branży eventowej – szkolenia biznesowe
  • AutoNegocjatorpl – zbudowanie elektronicznej platformy transakcyjno – informacyjnej do optymalizacji procesu pozyskanieu nowych samochodów – szkolenia z delegowania
  • Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – szkolenia z zarządzania czasem
  • Budowa systemów wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem lądowym i morskim – symulatory CZK/CPR – szkolenia sprzedażowe
  • Budowa sieci FTTH w miejscowości Krępa Słupska – treningi menedżerskie
  • Droga do Polski Przedsiębiorczej – szkolenia biznesowe
  • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2010 r przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Instytucję Wdrażającą dla działania 43 projektu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka – warsztaty z asertywności
  • Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – rozwiązania taniej teranostyki – treningi menedżerskie