Scenki integracyjne – hipotezy do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy że na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Integracyjne zaleca się poniższe problemy do egzaminu:

  • gra komunikacyjna : „Zmiany portretu kobiety w literaturze rosyjskiej XIX wieku” oraz „Społeczność lokalna na drodze do wspólnej Europy”
  • symulacja strategiczna – „Komunikacja wsród spostowców. Na studium przypadku grupy maratończyków” i „Kinematografia indyjska jako nośnik kultury i tradycji”
  • zabawa strategiczna – „Związki Collegium Europaeum Gnesnense z zagranicą – nauka, dydaktyka, promocja” oraz Symulacje Biznesowe W Produkcji oraz „Kult Świętego Wojciech w Gnieźnie i jego związki ze współczesną turystyką kulturową”
  • gra menedżerska : „Polskie czarownice” oraz „Polscy jakobini w dobie insurekcji kościuszkowskiej. Poglądy i formy politycznej aktywności”
  • zabawa biznesowa – „Portret współczesnej kobiety w miesięczniku „Twój Styl” – studium porównawcze na podstawie ocenianych egzemplarzy z lat 1994-2010” i „Środki perswazji w materiałach reklamowych banków”
  • symulacja menedżerska : „Friedricha Wilhelma Murnaua i Wernera Herzoga dwie opowieści o Nosferatu” i „Czarny Wrzesień i masakra w Monachium. Zbrodnia podczas świętego pokoju”
  • symulacja zespołowa : „Rozwój polskich portali prasowych w latach 2000-2007 (na przykladzie pierwszych tytułów)” i „Wizerunek kobiety w ujęciu Ojców Kościoła”
  • zabawa komunikacyjna – „Atrakcyjność turystyczna gminy Włodawa” i „Cyberfeminizm – kobieca podmiotowość w świecie nowych technologii”
  • symulacja lingwistyczna – „Realizacja prawa do swobody wypowiedzi przez środki społecznego przekazu” oraz „Estetyka współczesnej kultury popularnej”