Dotacje na treningi biznesowe


Zawiadamiamy że w ramach pogramu dofinansowań „Świętokrzyski Program Regionalny” do kolejnego etapu dopuszczono poniższe aplikacje:

 • wypracowanie cyfrowej platformy kojarzącej podmioty branży księgarsko- wydawniczej – warsztaty miekkie
 • zbudowanie kompleksowej usługi elektronicznej w zakresie marketingu terytorialnego (e-marketing) – treningi z zarządzania projektem
 • Szkolenia Innowacyjność w Poznaniu – szkolenia HR
 • zbudowanie platformy internetowej prezentującej informacje o produktach w polskich sklepach zdalnych w kategorii odzież, obuwie i biżuteria, umożliwiającej porównywanie tych produktów pod względem wyglądu oraz dokonanie ich pozyskanieu w sklepach partners – szkolenia firmowe
 • zbudowanie portalu obsługi finansowo-księgowej dla małych i średnich przedsiębiorstw – warsztaty ze stresu
 • zbudowanie serwisu o unikatowych funkcjonalnościach wspierającego społeczeństwo obywatelskie – szkolenia menedżerskie
 • wypracowanie strategii eksportowej Agencji Transportowej Makro Service spoo – treningi menedżerskie
 • progres innowacyjności oraz konkurencyjności firmy „Globalvanet” poprzez uruchomienie systemu B2B – szkolenia z komunikacji
 • zwiększenie wydajności zaplecza IT celem zapewnienia sprawnej transmisji rejestrów pomiędzy Estelligence a klientami – warsztaty firmowe
 • Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo PKWiU 524813-0000 – warsztaty sprzedażowe
 • modyfikacja procesów biznesowych firmy CB SA i jej kooperantów poprzez uruchomienie platformy B2B – warsztaty sprzedażowe
 • badanie metodyki i wdrożenie do produkcji biokominka bezdymnego w spółce Planika Sp z oo – szkolenia biznesowe
 • PKWiU: 334023 – szkolenia firmowe
 • Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania – podstawa bezpieczeństwa energetycznego – warsztaty zamkniete
 • Doposażenie infrastruktury badawczej Małopolskiego Centrum nowoczesnych metodyki i Materiałów – warsztaty negocjacyjne
 • Dywersyfikacja usług poprzez wprowadzenie modernizacyjnej metodyki modernizacji nasypów kolejowych i likwidacji osuwisk – szkolenia z zarządzania projektem
 • interaktywna struktura nauki języków obcych – internetowa Szkoła Językowa – szkolenia z konfliktów