Dotacje na warsztaty HR


Ogłaszamy że w ramach funduszu unijnego „Mazowiecki Program Pomocowy” do trzeciego etapu przechodzą znajdujące się na poniższej liście programy:

 • zbudowanie cyfrowego serwisu ze zintegrowanymi aplikacjami wspomagającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych – treningi ze stresu
 • wypracowanie kompleksowego mobilnego serwisu przewodnika turystycznego po świecie – treningi negocjacyjne
 • Kursy Z Przywództwa – szkolenia biznesowe
 • zbudowanie osystemowania typu Software as a Service udostępniającego użytkownikom zdalny dostęp do modelu zarządzania salonami kosmetycznymi Beauty Manager – warsztaty z obslugi klienta
 • zbudowanie portalu edukacyjno-rozrywkowego z utworami audio – wizualnymi dla dzieci – szkolenia z komunikacji
 • zbudowanie serwisu mobilnego pod nazwą Nanudapl, służącego do organizacji spotkań w świecie rzeczywistym, w celu podejmowania różnego rodzaju wspólnych aktywności – szkolenia z kreatywności
 • stworzenie, implementacja i świadczenie e-usług dla diabetyków i ich najbliższego otoczenia w postaci e-dzienniczka samokontroli, e-kalkulatora, e-akademii i e-informatora diabetyka – szkolenia z zarządzania projektem
 • progres konkurencyjności i osiąganie przewagi konkurencyjnej przez firmę Jarex jako efekt aplikacji nowoczesnego wzornictwa – treningi zamkniete
 • zwiększenie sprzedaży eksportowej przedsiębiorstwa wielobranżowego Prima sp z oo – warsztaty z delegowania
 • Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce – szkolenia z obslugi klienta
 • kontrola procesów biznesowych pomiędzy firmą Net-s a firmami współpracującymi poprzez wdrożenie nowoczesnego modelu NET-S B2B – szkolenia z przywództwa
 • zaudytowanie Możliwości Ekspansji Firmy EUROCHIT na Rynku Skandynawskim – szkolenia z asertywności
 • Biocentrum Ochota – infrastruktura elektroniczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny – szkolenia zamkniete
 • Centrum metodyki Nawigacyjnych na potrzeby nowoczesnej gospodarki morskiej – szkolenia menedżerskie
 • Dokonanie zgłoszenie wynalazku przedsiębiorstwa M-3 Iwona Pacura – treningi sprzedażowe
 • Działania informacyjne i promocyjne w ramach I i II Priorytetu projektu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka w 2009 r – warsztaty handlowe
 • Ekspansja na rynki zagraniczne firmy „KRUSZYWA POLSKIE” poprzez udział w targach – treningi z przywództwa