Scenki komunikacyjne – fundamenty teoretyczne do egzaminu


Ogłaszamy że na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Szkoleniowe zaleca się nizej wymienione publikacje do zaliczenia:

  • symulacja komunikacyjna – „Upadek mieszczaństwa w prozie Tomasza Manna na podstawie powieści Buddenbrookowie ” i „Wulgaryzmy w telewizji”
  • symulacja strategiczna : „Wizerunek prostytutki w prozie naturalistycznej (na studium przypadku Nany E. Zoli i Damy Kameliowej A. Dumas – syna)” i „Rozumienie pojęcia wolność”
  • symulacja strategiczna – „Rzecznik Praw Dziecka w systemie organów Państwa” i Społeczne Gry Negocjacyjne i „Collegium Europaeum Gnesnense w zwierciadle semiotyki”
  • zabawa słownikowa : „Dekadentyzm Charlesa Baudelaire’a jako droga do nowoczesności na przełomie XIX/XX wieku ” i „Teksty piosenek zespołu Paramore jako forma pamiętnika, autobiografii i komunikacji”
  • symulacja językowa : „Unesco – struktura organizacji i jej działalność w Polsce” oraz „U2 jako urzeczywistnienie mitu popkultury w społeczeństwie postmodernistycznym”
  • symulacja edukacyjna – „Przemoc i patologia jako zjawisko i problem społeczny XXI wieku” i „Społeczność żydowska w Gnieźnie – historyczność a wspołczesność. Szanse dialogu”
  • gra lingwistyczna – „Reinterpretacje homeryckiego mitu o Odysie w „Penelopiadzie” Margaret Atwood” oraz „Państwowa Straż Pożarna w Gnieźnie przeszłość i teraźniejszość, przyszłość”
  • symulacja słownikowa – „Filmowym szlakiem po Lombardii” i „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach”
  • zabawa kreatywna : „Świat grozy w filmach Alfreda Hitchcoca” i „Święty Mikołaj we współczesnej kulturze europejskiej”