Gry szkoleniowe – hipotezy do pracy magisterskiej


Ogłaszamy że na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Umiejętnościowe akceptuje się poniższe tezy do pracy dyplomowej:

  • gra słownikowa : „Kierunki wyjazdów turystycznych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w 2012 roku” oraz „Susze meteorologiczne w Polsce srodkowo-wschodniej”
  • symulacja słownikowa – „Ciemne strony miłości. Emma Bovary i Izabela Łęcka – studium porównawcze postaci” i „Polki w przestrzeni publicznej”
  • symulacja słownikowa – „Stan i perspektywy rozwoju Ziemi Parczewskiej” i Profesjonalne Symulacje oraz „Fenomen plotki w ponowoczesności”
  • gra słownikowa – „Początki chrześcijaństwa. Chrzest Polski i Bułgarii” i „Rywalizacja mocarstw o wpływy w Bułgarii od traktatu w San-Stefano do wybuch I wojny światowej”
  • zabawa decyzyjna – „Pogrzeb w teologii prawosławnej i katolickiej” i „Mechanizmy wpływu reklamy na zachowanie konsumenta na przykładzie reklam skierowanych do mężczyzn”
  • zabawa kreatywna – „Samorządowa kampania wyborcza w Gnieźnie w 2006 r. na łamach prasy lokalnej” oraz „Dwa filmowe obrazy związku Fryderyka Chopina i George Sand: „Błękitna nuta Andrzeja” Żuławskiego oraz „Chopin. Pragnienie Miłości” Jerzego Antczaka”
  • zabawa zespołowa : „Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowanie konsumentów w Polsce” oraz „Realizacja programu kulturalnego galeria regionalna (na przykladzie Dużej Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie)”
  • symulacja edukacyjna : „Sprzeciw Watykanu wobec totalitaryzmu II wojny światowej” oraz „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera”
  • gra edukacyjna : „Ocena walorów turystycznych gminy Piszczac” oraz „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej”