Ćwiczenia z zarządzania – podstawy programowe do zaliczenia


Potwierdzamy iż na programie Andragogika i Gry Integracyjne polecamy poniższe tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja biznesowa : „Reinterpretacje homeryckiego mitu o Odysie w „Penelopiadzie” Margaret Atwood” i „Obraz dziecka w reklamie”
  • gra strategiczna : „Prawa kobiet w państwach Unii Europejskiej na przykładzie Polski, Francji i Wielkiej Brytanii ” i „Opracowanie metodyki pomiaru kontrastu obrazu interferencyjnego w układach czujników światłowodowych z lokalizacją miejsca zaburzenia”
  • gra decyzyjna : „Gry komputerowe ich środowisko, wybrane aspekty pozatechniczne i odbiorczy” oraz Symulacje i „Problematyka ukraińska w polskich czasopismach w latach 200-2005:” Newsweek” „Polityka”, „Tygadnik Powszechny””
  • zabawa decyzyjna – „Współczesne aspekty etyczne funkcjonowania mediów. Rola i spory etyczne we współczesnym dyskursie medialnym” i „Dziecko wobec zła i cierpienia w serii powieści o Harrym Poterze”
  • zabawa językowa : „Weryfikacja mobilnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności” i „Typy kobiet w angielskich powieściach gotyckich”
  • gra lingwistyczna : „Granice wspołczesnego tabu” oraz „Kobieca cielesność na łamach czasopism luksusowych – perspektywa piękna i brzydoty”
  • zabawa kreatywna : „”Lalka” Bolesław Prusa jako powieść o mieście” i „Katolicyzm – Prawosławie. Geneza rozdziału i próby zjednoczenia”
  • zabawa lingwistyczna – „Genderowy retelling „Penelopiady” Margaret Atwood i „Anny In w grobowcach świata” Olgi Tokarczuk” i „Człowiek w zglobalizowanym świacie mediów”
  • symulacja edukacyjna : „Wykształcenie i kultura chrześcijan starożytnych” oraz „Liryka dekadencka i odrodzeńcza Leopolda Staffa na tle poezji młodopolskiego Lwowa literackiego”