Ćwiczenia menedżerskie – wykład prof. Woźniak


Symulacje szkoleniowe – wymagane tytuły na szkolenie:

 • Gry Negocjacyjne poziom postawowy
 • 7 dni w Bukowinie Tatrzańskiej
 • Gry menedżerskie , doc. G. Bączkowicz
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska projektów szkoleniowych budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Klimat Tatr

 • Symulacje biznesowe , prof. H. Arndt
 • Ocena biznesowa celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P
 • Ocena biznesowa wpływu interwencji funduszy strukturalnych UE na rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w Wielkopolsce
 • Ogólnopolski Program Krajoznawczy Turystyki
 • Przysucha i okolice – informator krajoznawczy
 • Województwo Warszawskie – przewodnik szkoleniowy i mapa. Wyd. II
 • Jaworznicki Konkurs Matematyczny dla klas gimnazjalnych
 • Autobus – Julio Cortazar (87)
 • Leczenie muzyką – Dr fil. Christoph Schwabe (314)
 • Zmartwychwstanie – Lew Tołstoj (1024)
 • Historia popularna Żydów – Graetz (1566)
 • Na wyżynach – Maria Rodziewiczówna (2247)
 • Wdowia woda – Igor Cyprjak (2925)
 • Filozofia polska – Antoni Wacyk (3762)
 • Antropolog na marsie – Olivier Sacks (4269)
 • Spowiedź dziecięcia wieku – Alfred de Musset (4824)
 • Stary łowca i góry – Witold Wroński (5807)
 • Kronika Akaszy – Rudolf Steiner (6346)
 • Nie mów nikomu – Harlan Coben (7122)

 • Gry menedżerskie , prof. dr hab. A. Broda