Dla zainteresowanych – animatorzy edukacyjni – grupa HR


ZADANIE NR 1: wymyślić moduł edukacyjny dot. ról zespołowych i pracy zespołowej na bazie analizy krótkich scen z jednego z poniższych filmów:

 • Carrie; Brian De Palma
 • [Rec]; Jaume Balagueró, Paco Plaza, Harakiri ; Masaki Kobayashi
 • Biały labirynt; Bille August
 • Człowiek bez przeszłości ; Aki Kaurismäki, Ghost Dog: Droga samuraja; Jim Jarmusch
 • Sztandar chwały; Clint Eastwood
 • Upadłe anioły; Kar Wai Wong, Ferdydurke; Jerzy Skolimowski
 • Zagniewani młodociani ; Hart Bochner, Moloch; Aleksander Sokurow
 • Dom z piasku i mgły; Vadim Perelman
 • Bez lęku; Peter Weir, Go; Doug Liman
 • Nieślubny ojciec; Michael Switzer
 • Nawrót depresji gangstera; Harold Ramis

  SYMULACJA NR 3: stworzyć muzyczną grę motywacyjno – integracyjną na bazie tekstu do wybranego z następujących utworów muzycznych:

 • Breakout, 70a, Apteka, Menda
 • Nirvana, In Utero, Dylan, Bob, Blowin’ in the Wind, Seahorses, The, Do It Yourself
 • Aya RL, Aya RL, Gracious, Gracious, Sting, …Nothing Like The Sun
 • Led Zeppelin, IV

  ZAGADNIENIE NR 3: – Kwestia zrozumiałego prezentowania niejasnych poleceń. Stworzyć adekwatną dla typowego pacjenta zasadę stosowania jednej zznajdujących się na naszej liście leków:

 • 131.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace – antyandrogeny o budowie niesteroidowej
 • 40.0, Leki beta-adrenolityczne – selektywne – do stosowania doustnego
 • 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – lewetiracetam – stałe postace farmaceutyczne
 • 163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – lamotrygina – stałe postacie farmaceutyczne
 • 2.0, Inhibitory pompy protonowej – stosowane doustnie
 • 178.3, Leki przeciwpsychotyczne – kwetiapina do stosowania doustnego – stałe postacie farmaceutyczne
 • 7.1, Leki przeciwwymiotne – antagoniści receptora serotoninowego – postacie do podawania doustnego