Scenki menedżerskie – fundamenty teoretyczne do zaliczenia


Potwierdzamy iż na programie Organizacja Szkoleń i Symulacje Eksperymentalne zaleca się poniższe opracowania do superwizji końcowej:

  • gra edukacyjna – „Polski dandys. O kreacji pewnego stylu życia w listach Juliusza Słowackiego do matki” oraz „Medialne obrazy przemocy wobec dziecka”
  • gra lingwistyczna : „Możliwości i perspektywy rozwoju turystyki rowerowej w dolinie górnej Bystrzycy” i „Reklama w prasie dawnej i współczesnej na przełomie XIX i XX wieku na danych źródłowych z Dziennika Poznańskiego”
  • zabawa zespołowa – „”A jakby tak trocę zboczyć to co?” Homoedyzm postaci literackich w twórczości Witolda Gombrowicza na współczesnym jej tle twórczości pierwszych prozaików polskich” oraz Gry Szkoleniowe Wykorzystywane Dla Pracowników i „Tygodnik „Polityka” wobec przemian politycznych w Polsce w latach 1980-1990”
  • symulacja słownikowa – „Język propagandy polskich radykalnych ugrupowań politycznych na stronach internetowych” oraz „Prasowa propaganda polityczna u schyłku PRL-u 1981-1989”
  • gra słownikowa : „Dziecko w Islamie. Obserwacja kulturowa” oraz „Henryka Sienkiewicza „czytanie dziejów” na modelu Potopu”
  • zabawa komunikacyjna – „Językowy wizerunek kobiety w czasopismach „Twój Styl” i „Poradnik Domowy”” i „Kreowanie firmy rodzinnej Bolesława Kasprowicza przy pomocy mediów przełomu XIX i XX wieku”
  • zabawa zespołowa – „Dziecko wobec zła i cierpienia w serii powieści o Harrym Poterze” i „Uniwersalne prawdy bajki. Rola Ignacego Krasickiego w rozwoju gatunku”
  • gra kreatywna : „Wpływ kampanii reklamowej na popularność produktu na przykladzie kampanii Heyah” i „Wizerunek prostytutki w prozie naturalistycznej (na studium przypadku Nany E. Zoli i Damy Kameliowej A. Dumas – syna)”
  • symulacja komunikacyjna : „Celtowie – nauczyciele Rzymian” oraz „Tyranie w Grecji”