Gry Team Building – Bielski Kongres


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie gorąco składają wyrazy wdzięczności ze strony Rady Pogramowej za czas poświęcony na życzliwa rekomendację – podpisano: Maciej Kowalik, Eryk Bubalik, August Łącik i Cecylian Pietraszek

 • Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych
 • Mazowiecki Kurs Mentorów branży nowych technologii Wyjazdy Team Building
 • IV Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Spotkanie Cykliczne team building „Inżynieria Ruchu Lotniczego” (IRL 2016)
 • Przestrzeń światła-przestrzeń cienia, językowe środki wyrażania kontrastu
 • Dwunaste Bieszczadzkie Studium Przypadku integracyjne Roczne Wartości w Pedagogice. Młodzi wobec wartości
 • Bezpieczeństwo energetyczne na współczesnym rynku energii UE
 • Współczesne kreacje tożsamości społeczno-kulturowych, V. Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Praktyczne Warsztaty biznesowe team building z formalnego harmonogramu : Tradycja dla współczesności. Ciągłość a także zmiana
 • Seminarium team building „Wykorzystanie graficznego projektowania do nauczania oraz eksperymentów badawczych”
 • Konferencja akademickiego Towarzystwa Naukowego AIDS
 • V Spotkania Dydaktyczno-Szkoleniowe problemy oporności jak również bakterii na antybiotyki w aspekcie klinicznym oraz diagnostycznym
 • Polska leksykografia latynistyczna – historia oraz perspektywy
 • I Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kurs Branżowy team building z formalnego harmonogramu Logistyka a także administrowanie w mediach
 • Konferencja Eksperymentalno-organizacyjna z okazji 50 lecia rozpoczęcia masowego wytwarzania w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku „Pół wieku wielkiej chemii w Płocku”
 • Seminarium team building Kwartalne Bankier to oszust? Rola zaufania i reputacji na rynku bankowym