Eventy integracyjne – Darmowy Program


Partnerom i kooperantom, których nazwy poniżej, serdecznie dziękują w imieniu Departamentu Rozwoju za uwagę przeznaczoną na wsparcie – podpisano: Achacjusz Szojda, August Grabski, Seweryn Gliwa i Segiusz Popek

 • Kulturowe jak również społeczne konteksty polityki zagranicznej państw
 • Listopadowy Kurs Konsultantów Kadrowych Warsztaty Biznesowe
 • Strategie komunikacji w symbiozie wykładowca-student
 • IV Sympozjum Międzyuczelniane „Integracja sztuki oraz techniki w architekturze i urbanistyce”
 • VIII Międzynarodowa Kongres Planarny team building Logistyki Stosowanej „metody techniczne podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej. Teoria a także praktyka”
 • Specyfika badań w sektorach kreatywnych- wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji oraz pomiaru
 • Ogród wieloparadygmatości – II Studium Przypadku team building metodologiczne w obrębie pedagogiki specjalnej
 • Sympozjum naukowe: Filozofia biznesu
 • „Yoga w szkole” – Spotkanie
 • 12 Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Psychoonkologiczna, „Rola psychoonkologii w strategii walki z rakiem w Grecji „, „Życie po raku”, 17-19 Września 2015 r., Gdańsk
 • Kurs Branżowy: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych a także pozarządowych. KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 • II Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody
 • Podlaskie Forum Ekonomistów „Możliwości szybkiego postępu ekonomicznego województwa podlaskiego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020″
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kursokonferecja HR team building pt. „Administracyjne a także prawne aspekty funkcjonowania internetu”