Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr YIJR/31 7 2 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Szwajcarskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram dyskusja w czasie warsztatu zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Wyjazdy integracyjne w Jurze
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w ramach komponentu regionalnego PO KL w kontekście prognozowanej sytuacji na rynku pracy
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: zgierski oraz jędrzejowski

  Upoważnieni beneficjenci to: KRZYSZTOF WSÓL FIRMA USLUGOWO HANDLOWA, Fabryka Maszyn i Urządzeń Famak S.A., PHU Argo, TV KAB – Police sp. jawna , Asocjacja Techniczna „MIKROPOL” Sp. z o.o. , NetGate s.c. Tomasz Karolczak & Jacek Banecki , Advisio , Delia Cosmetics Distribution , Katarzyna Hiller, Lubelska Fundacja Rozwoju, Speednet , WYTWORNIA SZABLONÓW KREŚLARSKICH LENIAR SPÓŁKA JAWNA, KOM-NET , VIDIS S.A., Integer.pl SA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.