Gry szkoleniowe – zagadnienia do pracy dyplomowej


Potwierdzamy iż na studiach Trening Interpersonalny i Gry Eksperymentalne proponuje się nizej wymienione tezy do zaliczenia:

  • symulacja lingwistyczna – „Miłość i erotyka w kulturze popularnej. Rozważanie w oparciu o filmy sensacyjne” oraz „Święta Góra Athos na stronach www. Rola internetu w przekazywaniu idei”
  • symulacja kreatywna – „Miłość w latach 1937-1945 na podstawie wybranych utworów literackich” i „Elektrometeory i ich charakterystyka”
  • symulacja lingwistyczna : „Collegium Europejskie w dialogu między Zachodem a Wschodem ” oraz Symulacje Menedżerskie i „Oblicza młodopolskiego artysty na podstawie dostępnych pism”
  • gra komunikacyjna : „Ziemskie piekło Oświęcimia” oraz „RRL w autobiografiach”
  • symulacja językowa – „Dziecko w kulturze na przełomie wieków” oraz „System czujnika światłowodowego w strukturach ogrodzenia kompozytowego”
  • zabawa decyzyjna : „Absurd ironia groteska bronią przeciwko czasom terroru na przykładzie twórczości Michała Zoszczenki i Władimira Wojnowicza” oraz „Postać wampira w literaturze wieku XIX”
  • symulacja decyzyjna : „Agroturystyka w powiecie krasnostawskim i warunki jej rozwoju” i „Strategia kłamstwa – zastosowanie w miejscu pracy”
  • gra edukacyjna : „Jan II Sobieski w świetle listów do Marysieńki” i „System detekcji śladowych ilości gazów w zakresie podczerwieni”
  • zabawa decyzyjna : „Ikona – wizerunek Bogurodzicy” i „Wpływ historii Kazimierza Dolnego i jego zabytków na atrakcyjność turystyczną”