Gry z zarządzania – specjalizacja mgr Bizoń


Symulacje szkoleniowe – wykaz na szkolenie:

 • Gry Edukacyjne poziom postawowy
 • Analiza najważniejszych problemów występujących w projektach szkoleniowych z zakresu transportu morskiego oraz śródlądowych dróg wodnych realizowanych w ramach działań menedżerskich i finansowych 7.2 oraz 7.5 PO IiŚ
 • Gry menedżerskie , prof. dr hab. H. Białek
 • Badanie zarządzania jakości i wpływu projektów szkoleniowych w Działaniu 8.2 PO KL na upowszechnienie transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki i gospodarki w województwie dolnośląskim
 • Góralszczyzna – materiał szkoleniowy

 • Gry biznesowe , dr hab. E. Nowak
 • Muzyka Podhala
 • Ocena biznesowa systemu zarządzania i wdrażania Priorytetu X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
 • Polskie skórnictwo
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Tam gdzie płynie Indus
 • Zakopiańskim szlakiem Mieczysława Karłowicza
 • Wojewódzki Turniej Tańca o Puchar Wójta Gminy Bojszowy
 • Genetyka – *.* (608)
 • Psychoterapia – kierunki, metody badań – Stanisław Kratochwil (1117)
 • Rzeźnia numer 5 – Kurt Vonnegut (1804)
 • Magdalena – Jan dobraczyński (2187)
 • Kilka portretów z polską w tle – Agata Tuszyńska (3175)
 • Agonia i nadzieja (tom 1) – Piotr Kuncewicz (3887)
 • Humoreski – Karel Capek (4168)
 • Bunt aniołów – Marcin Jeżewski (5018)
 • Król Edyp – Sofokles (5567)
 • Panna Róża – Eliza Orzeszkowa (6085)
 • My, dzieci z dworca ZOO – Christiane E. (7285)

 • Gry biznesowe , doc. D. Bies