Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i społecznych instytucji. Podczas lekarskiego zwolnienia taki pracownik nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, ale też należy mu się za czas choroby wynagrodzenie. Do określonej ilości dni na zwolnieniu będzie je wypłacał firma, a potem ten obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom bardzo przydatna jest prewencja, z tego też powodu w takie działania często się też angażuje PIP. Jednym z obszarów, w jakich podjęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu związanego z pracą pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały liczne warsztaty i kursy związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm w ramach tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z dostępnych narzędzi, pozwalających oszacować ryzyko w firmach, które do nich należą. Dzięki temu będzie można rozpocząć skuteczne działania zapobiegające, a poza tym wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak widać po statystykach, czynnik ten to jeden z najczęściej występujących przyczyn nieobecności pracowników. Szacuje się, że blisko sześćdziesiąt procent zwolnień lekarskich jest skutkiem problemów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego zgłaszane są częściej pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Długotrwały stres negatywnie się odbija na najrówniejszych obszarach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje rosnące kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a nie leczony stać się może powodem poważniejszych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki zakończyć się nawet może ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy bardzo często nie mają nawet świadomości, jak niepożądane skutki niesie dla nich stresujące życie. Skutki takiej sytuacji będą się także odbijać na działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.